Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.

Tato slova staré rakouské hymny „Zachovej nám, Hospodine…“ bychom si mohli vypůjčit ke stručnému zhodnocení průběhu celkové opravy fasády budovy našeho gymnázia. 25. června dodavatelská firma VDS Ostrava, spol s r. o. převzala staveniště a 31. října proběhla závěrečná kontrola a celá akce byla oficiálně ukončena. Více než čtyři měsíce probíhala jedna z nejnáročnějších oprav v historii školy od ukončení její výstavby v roce 1958. Spolupráce všech zúčastněných stran –  Moravskoslezského kraje jako zadavatele stavby a investora, Gymnázia Komenského jako uživatele, již jmenovaného zhotovitele, projektanta, technického dozoru i zástupců města byla velmi konstruktivní. Společným úsilím se dařilo řešit řadu větších či menších problémů při opravě jedné z významných součástí havířovské památkové zóny Sorela. Konečný výsledek určitě stojí za vynaloženou práci i proinvestované finanční prostředky (7, 8 mil. Kč). Přijďte se podívat a dáte nám za pravdu, že budova Gymnázia Komenského patří k ozdobám města Havířov.!