Ano, nepletete se, je to dezinformace a jeden z úkolů, který měli studenti splnit v rámci seznamování týmů. Našim úkolem bylo napsat o týmu co nejpoutavější titulek do bulvárních novin. Podle expertů na mediální vzdělávání se nám to povedlo. Co na titulek říkáte vy? Rozklikli byste si článek s takovým titulkem?

Informace o projektu

TÝMOVÝ PROJEKT, KDO JINÝ? 

Tento školní rok nově probíhá vzdělávací program JSNS pro studenty se zaměřením na zvyšování mediální gramotnosti a kritického myšlení. Studenti si v něm osvojí, jak vdechnout svým nápadům život – jak dát svým myšlenkám formu a uvést je v realitu v podobě vlastního projektu. 

Celý projekt bude realizován od prosince 2022 do května 2023první setkání proběhlo 2.–4. prosince 2022, druhé setkání proběhne 10.–12. února 2023 a třetí 12.–13. května 2023.

Víkendem plným inspirace a setkáním mladých lidí z různých částí ČR, začal Týmový projekt, Kdo jiný, do kterého se zapojil i pětičlenný tým studentů naší školy. V centru Člověka v tísni Langhans, se setkalo 7 týmů z různých typů škol z celé ČR. Moc nás potěšilo, že na setkání přijel i ředitel JSNS, pan Karel Strachota.

Třídenní setkání se neslo v seznamovacím duchu. Na projektovém setkání spolupracovali nejen studenti, ale také vyučující.  Seznámili se se základy participativní výuky a mezipředmětovým přesahem projektového vyučování. Témata, kterými se žáci v projektu zabývají, mají své přirozené přesahy do různých oborů. Tyto oborové přesahy souvisejí nejen s tématem, ale i se způsobem práce.

Při řešení projektu je potřeba pracovat s texty, diskutovat, klást si otázky, jednoduše řečeno používat a rozvíjet řadu kompetencí souvisejících s cíli jazykové výchovy, informatiky, mediální výchovy, výchovy k občanství. Další přesahy pak vycházejí z podstaty konkrétního tématu (záměru, produktu).

Při realizaci týmových projektů mladí lidé nejen konkrétně působí ve prospěch svého okolí, konkrétních lidí či společnosti obecně, ale mimo jiné nevědomky pracují i na sobě.

Co projekt přináší pro členy týmu?

– nové kontakty na zajímavé lidi

– praktickou zkušenost s fungováním různých institucí, úřadů a organizací

– respekt okolí

– posílení schopnosti naslouchat okolí

– zlepšení schopnosti přesvědčit ostatní o své vizi

– více sebedůvěry

– zkušenosti do profesního života

– zkušenost s naplňováním svých představ v praktickém životě

– zlepšení schopností komunikace a vyjednávání s lidmi

– možnost naučit se spolupracovat s dalšími lidmi na společném cíli

– praktické zkušenosti s prací s médii

– zlepšení schopnosti překonávat obtíže a dotáhnout práci do úspěšného konce

– schopnost definovat si jasně cíl své práce

– příležitost si uvědomit, že se stali inspirací pro ostatní

– možnost prezentovat úspěchy ve svém portfoliu

– poznání svých možností i limitů

– rozpoznání schopností i spolehlivosti svých přátel

– nové okruhy lidí s podobným náhledem na svět

– někdy zklamání a frustraci, ale také radost z překonání překážek i svých zdánlivých limitů

zdroj

Co by mohlo zajímat pedagogy a vedení školy?

Studenti a studentky účastí v projektu Kdo jiný? získají především tyto kompetence:

  • rozvinou komunikační dovednosti,
  • posílí své sebevědomí,
  • budou mít praktickou zkušenost s fungováním úřadů a organizací,
  • zlepší svou schopnost projektově plánovat,
  • vyzkouší si v praxi týmovou spolupráci.

Projekt JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem s reg. č. VV-MGS-004 je realizován díky podpoře Norských fondůve spolupráci s partnery Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci Střediskem volného času RADOVÁNEK z Plzeňského kraje. 

Co si studenti odnáší ze setkání?

Použili jsme oblíbenou metodu pro feedback: Kufr, Pračka, Koš

Kufr: odnášíme si spoustu skvělých zážitků, radost z času stráveného v příjemném, téměř rodinném prostředí s lidmi z Člověka v tísni, nápady od holek z projektu Mlč zlato – i slova můžou ublížit,  jiný pohled na seniory v Kafe s babi, vynikající projekt Matyáše Boháčka, který skrze svou aplikaci Verifee usiluje prostřednictvím umělé inteligence pro analýzu manipulativních praktik ve zpravodajských článcích o podporu mediální gramotnosti a kultivaci mediálního prostoru.

Pračka: pere se v nás, jak zrealizovat náš záměr, zlepšovat věci kolem sebe a motivovat  širší okolí. (pomůže nám mentor a garant projektu)

Koš: není vůbec nic, na co bychom z prvního setkání chtěli zapomenout a „vyhodit to do koše“.

Těšíme se na další setkání v únoru😌😇 🙂 T+E+A+M+A+J

Náš tým v Praze