Jeden den s fyzikou a FYKOSí Fyziklání

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se na nádraží sešel náš tým Cornuova spirála ve složení: Šimon Karch, Josef Štefl, Filip Bartoš, Jakub Delong, Ondřej Krabec v doprovodu p. Moniky Bouchalové. Vyjížděli jsme brzo, abychom stihli dopolední část programu Jednoho dne s fyzikou, tradiční akce pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze, která se skládá z různých přednášek a exkurzí. Dorazili jsme tedy na fakultní budovu na Karlově, kde jsme absolvovali dvě přednášky, jednu astronomickou o sondě Cassini a jejích objevech a druhou o matematice v knížce Alenka v říši divů.

Po pauze na oběd jsme se přesunuli do Tróji, kde ve fakultním areálu program pokračoval dalšími přednáškami. Mimo ně jsme se zúčastnili exkurze do laboratoře, kde se zkoumají nanočástice. Odpoledne po skončení Jednoho dne s fyzikou jsme byli v kině na film o malíři Vincentu van Goghovi – S láskou Vincent. Prošli jsme Prahu a ubytovali jsme se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Duo, kde organizátoři soutěže zařídili ubytování.

V pátek 16. 2. se po bohaté snídani konečně konalo samotné Fykosí Fyziklání a to přímo v areálu našeho hotelu. Soutěž začala po úvodním slově v 10 hodin a trvala tři hodiny. Řešili jsme a počítali nejrůznější fyzikální problémy, celkově jsme odevzdali 36 úloh a získali 152 bodů. Tím jsme si vybojovali 6. místo v naší kategorii ­ – kategorii A, nejvyšší, ve které bylo 49 týmů z celé ČR, Slovenska a tři zahraniční týmy.

Po vyhlášení výsledků a návštěvě cukrárny jsme se vydali domů, spokojeni s naším umístěním a očekávajíce další ročník, kterého se určitě zúčastníme.

Navštivte stránky akcí: https://www.mff.cuni.cz/verejnost/jdf/ , http://fykos.cz/rocnik31/fyziklani/start

Ondřej Krabec, septima

1