Jazyky hrou

Jako každoročně se i letos naše škola zúčastnila soutěže pořádané ZŠ Mládežnická v Havířově „Jazyky hrou“, tentokrát na téma „Cestování“. Naši školu reprezentovaly 4 týmy. V angličtině hájili naše barvy Tobiáš Jícha a Jan Kačerovský ze 4. G, v němčině Ondřej König a Bára Malysová z 3. G a v ruštině 2 týmy – Beáta Vonsíková s Ondřejem Koneszem a Natálie Stuminská s Natálii Nedělovou ze 4. G. Žáky čekalo 10 stanovišť s nejrůznějšími jazykovými úkoly – poslech, sestavení rozstříhaných dialogů, poznávání vlajek, křížovky, odpovědi na zadané otázky, někdy i drobné záludnosti typu „Kolik slonů se vejde na palubu Boingu?“ Žáci se se všemi úkoly vypořádali se ctí, a o tom, že se jednalo o prima zábavu, svědčí i přání mladších soutěžících, zúčastnit se této soutěže i v příštím roce.
   
Největší úspěch zaznamenaly týmy
ruského jazyka, které obsadily mezi gymnázií 1. a 2. místo a v celkovém pořadí by se umístily na 2. a 3. místě z 24 týmů.
Tým německého jazyka byl ze tří zúčastněných gymnázií na 2. místě, v celkovém pořadí by obsadil 3. místo z 18 týmů.
Tým anglického jazyka obsadil mezi gymnázii 4. místo, v celkovém pořadí pak 5. místo z 25 týmů.

Všem účastníkům gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.