Hodnocení výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

V pondělí 27. dubna 2020 byla zveřejněna vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb., která upravuje hodnocení žáků za 2. pololetí tohoto školního roku.

Závěrečné hodnocení vychází ze tří zdrojů:

  • z podkladů, které žák získal v době pravidelné výuky (tedy do 10. března)
  • podpůrně z podkladů získaných v době distanční výuky
  • podpůrně z hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Žáci posledního ročníku, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020, nemohou být v žádném předmětu hodnoceni stupněm 5 – nedostatečný nebo slovem nehodnocen(a). V takovém případě by bylo uvedeno hodnocení prospěl(a). Stejně tak i u celkového hodnocení za pololetí. Ročník tedy formálně ukončí všichni. Poté už záleží na každém, zda maturitní zkoušku složí úspěšně či neúspěšně.

Úplné znění vyhlášky:

http://www.msmt.cz/file/52751/

Metodický výklad k vyhlášce:

http://www.msmt.cz/file/52745_1_1/