Gymnázium Komenského přivítalo zájemce o studium

V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 15. ledna 2022. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) modernizované učebny a práci v plně rekonstruovaných laboratořích. Byly jim rovněž představeny  prezentace výsledků našich velice úspěšných žáků v rozličných přírodovědných či humanitních soutěžích. Seznámili se s fungováním virtuální reality, 3D tisku, práce s roboty, vyučovanými cizími jazyky na naší škole prostřednictvím divadelních představení ad. Poté se zájemci setkali s vedením školy, aby získali bližší informace ke studiu či přijímacímu řízení.

Děkujeme žákům i jejich rodičům či prarodičům za značný zájem o naší školu.

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy