V letošním roce jsme uspořádali druhý den otevřených dveří v sobotu 13. ledna 2024. Již od ranních hodin si mohli žáci základních škol se svými rodiči, ale i prarodiči prohlédnout (prostřednictvím průvodců – našich žáků) modernizované učebny a práci v plně rekonstruovaných laboratořích. Byly jim rovněž představeny  prezentace výsledků našich velice úspěšných žáků v rozličných přírodovědných či humanitních soutěžích. Seznámili se se stávajícími žáky a učiteli naší školy. Měli možnost zhlédnout materiály používané ve výuce, práci s roboty, zajímavé pokusy a v neposlední řadě se také seznámili se všemi vyučovanými cizími jazyky.   

Děkujeme žákům i jejich rodičům či prarodičům za značný zájem o naší školu.