Fyziklání – jak jinak – jinak…

Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy pořádá od roku 2006 soutěž v řešení fyzikálních problémů určenou pro středoškoláky nazvanou Fyziklání. Zájem o fyziku mezi studenty – na rozdíl od (ne)zodpovědných politiků a úředníků na MŠMT – stále roste. V roce 2013 už musely být přihlášené týmy rozděleny do tří kategorií (zjednodušeně řečeno podle průměrného věku svých členů). O tři roky později pak prostory MFF Na Karlově přestaly kapacitně stačit a tak se dvě kategorie Fyziklání přesunuly na Malou Stranu. Za další dva roky se poprvé zúčastnily i zahraniční týmy (ze Španělska, Lotyšska a Makedonie, později také z Polska, Srbska, Anglie a Ruska, pro které bylo připraveno zadání i rozbory řešení v angličtině). Od roku 2019 již všichni studenti řešili své úlohy v konferenčních prostorách TOP Hotelu Praha. V minulém roce jich bylo neuvěřitelných 974 ze šesti zemí…

Letos bylo studentům zakázáno soutěžit prezenčně. Pořadatelé proto přešli k on-line formě. Zavedli několik novinek, takže Fyziklání je přece jen jiné, než další fyzikální soutěž Fyziklání online.

15. ročník se tedy konal v pátek 12. února 2021. Z našeho gymnázia se zaregistroval rekordní počet 19 studentů ve čtyřech týmech. Benjamínci z 1.A Ondřej Adamec, Eva Bednářová, Sebastian Kubeš, Markéta Klimánková a Jakub Zsibrita nazvali svůj tým „Kozel“. Do kategorie C byl zařazen i tým 2.A „Fyzici z města u dvou přehrad“ ve složení Hana Válková, Eliška Antošová, Jakub Kucherko, Jakub Kaštovský, Marek Wojkowski. Septimáni Martin Beckovský, Hana Rusinová, Jan Holuša, Vojtěch Smola s posilou Rostislav Vrána (3.A) se nazvali Klapky Skippers a soutěžili v kategorii B. V nejstarší kategorii A jsme měli Holuba Pitomého: Robert Gemrot, Petr Šulc, Marie Textorisová, Jan Velička, které doplnil hostující Marco Souza de Joode (Gy Nad Štolou, Praha).

Díky online přístupu se letos zapojily i týmy z Vietnamu, Indie, Británie, Egypta, Sýrie, Lotyšska, Itálie, Slovenska, Rumunska, Malajsie, Polska, Srbska, Hudební školy Praha 3, USA… Otevírací ceremoniál začal v 9:15, vlastní řešení úloh probíhalo od 10 h. Následovaly náročné, ale krásné tři hodiny života fyzikálních nadějí zakončené vyhlášením výsledků.

Počty přihlášených týmů: kategorie C – 190, kategorie B – 126, kategorie A – 153. Celkem 469.

Umístění našich:

Holub Pitomý: celkem 48. místo, (v kat. A 31. místo), v ČR 11. místo (v kat. A ČR 8. místo), v MS kraji 3. místo

Klapky Skippers: celkem 115. místo, (v kat. B 38. místo), v ČR 37. místo (v kat. B ČR 13. místo), v MS kraji 6. místo

Týmy Kozel a Fyzici z města u dvou přehrad se do první čtvrtiny výsledkové listiny nedostali. Jejich umístění je zařadilo do závěru 2. třetiny výsledkové listiny (percentil 36), resp. 3. čtvrtiny (percentil 26).

Blahopřejeme všem fyzikálním nadějím k tradičně úspěšné reprezentaci našeho dolního gymplu.

Ve večerních hodinách soutěžního dne proběhne – proběha online diskuse o možnostech během studia na střední škole. V sobotu jsou na programu rozbory úloh (v češtině i angličtině) a tři vědecko-popularizační přednášky o radioaktivitě, magnetooptických jevech a programu Wolfram Mathematica.

Pokud tento článek čte někdo z uchazečů o studium, pak vězte, že z okresu Karviná soutěžilo jen 5 týmů – jeden z „polského“ gymnázia ČT a čtyři naše. Už tedy nemusíte dále přemýšlet, která škola je pro vás ta pravá!