Fyzikální olympiáda – naši studenti potvrdili vysokou úroveň

29. 4. 2019 se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády. Netrpělivě jsme očekávali zveřejnění výsledkové listiny, protože fyzikální naděje z řad našich studentů obsazují v této náročné soutěži přední příčky.

Tradice pokračuje!

V kategorii C (2. ročníky středních škol) zvítězil Robert Gemrot ze sexty (vyuč. Mgr. I. Fikáčková, Ph.D.) Na 7. místě – se stejným počtem bodů jako soutěžící na 5. a 6. místě! – skončil Petr Šulc ze sexty.  Ani další naši studenti nezklamali – uznání patří také Jiřímu Zineckerovi (sexta), Michaelu Kupkovi (2.B, vyuč. Mgr. Monika Bouchalová), Radku Lackovi (2.B) a Matěji Malysovi (sexta).

V kategorii D (1. ročníky) skončil Vojtěch Smola na 4. místě (kvinta, vyuč. V. Tomis) a mezi úspěšné řešitele se propočítal i Martin Beckovský (kvinta). Rovněž v této kategorii jsme měli silné zastoupení. Cenné zkušenosti  do dalších ročníků Fyzikální olympiády získali také Rostislav Vrána (1.A, vyuč. V. Tomis), Hana Rusinová (kvinta), Petr Chrobok a Eliška Polánková (oba 1.A).

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.  Potěšitelné jsou nejen jejich výsledky, ale i počet účastníků, kteří se z GKH do krajských kol probojovali.

Kompletní výsledkové listiny najdete na stránkách SVČ Ostrava.