Epidemie a pandemie lidstva v podání doc. Maďara

Každoročně se do výuky seminářů na naší škole zapojují významní odborníci z praxe.  V této nelehké době jsme přivítali na půdě našeho gymnázia předního českého epidemiologa docenta Rastislava Maďara, lékaře a děkana LF OU v Ostravě. V pondělí 22. 11. 2021 našim žákům semináře z biologie ve 4. ročníku přednášel o problematice epidemií, pandemií, vzniku vakcín a jejich využití. Samozřejmě, že jsme neopomenuli ani koronavirus COVID-19…