Energetická olympiáda

Vědomostní olympiády z tradičních předmětů pro studenty středních škol existují již několik desetiletí. V posledních letech vznikají i soutěže nové, které si svou tradici postupně budují.

Jednou z nich je Energetická olympiáda, jejíž 4. ročník pořádá společnost Energetická gramotnost ve spolupráci se společností ČEPS, a. s. a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze.

Dnes proběhlo školní kolo a to plánovaně (jako i v předchozích letech) on-line formou. Soutěžily max. tříčlenné týmy složené ze studentů jedné školy. Test měl obsahovat 25 otázek s výběrem odpovědí (A, B, C), nakonec jich bylo 30. Informační zdroje nebyly nijak omezeny. Rozhodující byla správnost odpovědí a v případě bodové shody pak čas odevzdání testu.

25 nejúspěšnějších týmů postoupilo do finálového kola, které proběhne 3. až 5. listopadu (letos i loni snad výjimečně) také online. Studenti budou s pomocí mentorů zpracovávat videoprezentaci na vybrané téma. Prezentace bude následně hodnocena odbornou porotou. Z výstupu soutěže a jeho hodnocení je vidět, že se nejedná o exaktní, ale spíše společenskovědní soutěž.

První tři týmy obdrží nezanedbatelnou finanční odměnu (50 000, 20 000 a 10 000 Kč) a jejich členové budou bez přijímaček přijati na libovolné nebo vybrané bakalářské programy fakult českých vysokých škol (FEL ČVUT, FEKT VUT či FEI VŠB-TU).

Z našeho gymnázia projevili zájem o soutěž maturanti Martin Beckovský, Jan Holuša a Vojta Smola (z oktávy) a Eliška Polánková, Jakub Kania a Rostislav Vrána (ze 4.A). Oba týmy získaly 26 správných odpovědí. Čtvrťáci díky kratšímu času využitému pro řešení skončili 101., o 6 míst níž pak byli oktaváni. Naše týmy se tedy dostaly do první třetiny startovního pole (percentily 28, resp. 29, z 363 týmů).

Všem šesti soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.