16. prosince letos před Vánoci jsme přivítali 11 našich absolventů, nynějších studentů všeobecného lékařství (potažmo i vojenského lékařství), zubního lékařství, veterinárního lékařství, farmacie, porodní asistence i laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví, a to napříč Českou republikou, počínaje Olomoucí, Ostravou, Brnem, Hradcem Králové, konče Prahou Všichni tito naši velmi úspěšní studenti dělají čest svému gymnáziu, proto také přišli za letošními maturanty, kteří mají zájem o další studium výše zmíněných oborů. Pohovořili o svých zkušenostech z přijímacího řízení, studia na vysoké škole, skladbě předmětů, možnostech ubytování i využití „volného“ času.

Touto cestou bych rád velice poděkoval našim absolventům (Sabině P., Taře R., Vojtovi K., Vojtovi V.,  Lukimu B., Kubovi D. a Kubovi D., Natálce H., Vítkovi H., Kačce O. a Aničce K.) a popřál jim hodně úspěchů v profesním i soukromém životě.

Aleš Chupáč