Den učitelů

 

Ve čtvrtek 28. března proběhlo již tradiční slavnostní setkání havířovských žáků a učitelů u příležitosti Dne učitelů. Na něm nominovaní zástupci vzdělávacích zařízení převzali z rukou vedení města ocenění za svou činnost a dosažené úspěchy. Naše gymnázium se zcela jistě mezi ostatními středními a základními školami neztratilo a jeho reprezentanti se objevili hned ve třech kategoriích. V kategorii Žák střední školy  Jan Židek z 3. A za výrazné úspěchy v recitačních soutěžích na okresní, krajské a republikové úrovni. V kategorii Žák základní školy a víceletého gymnázia vystoupila na pódium Lucie Židková ze sekundy za přední umístění v okresním a krajském kole zeměpisné olympiády a za výrazné úspěchy v biologických a matematických soutěžích. K oceněným havířovským učitelům a držitelům plakety Jana Amose Komenského v letošním roce patří Monika Bouchalová za svou aktivní práci v oblasti školní i mimoškolní, přípravu řady odborných exkurzí, workshopů a přírodovědných soutěží i za svůj kreativní a  moderní přístup.