Den prevence 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla tradiční akce Den prevence. V letošním roce byl preventivní program připraven pro třídy prima, sekunda, 1. A a 1. B.

Třída prima se zúčastnila besedy s názvem „Pes není hračka“, během které se žáci naučili základy dodržování osobní bezpečnosti a předcházení úrazovosti při kontaktu se psy. Program pro třídu sekundu přišel realizovat člen Městské policie a tématem bylo „Právo jako pravidlo chování“. Žáci se seznámili se základními pojmy souvisejícími se zákony, s významem zákona ve společnosti, s trestní odpovědností, s přestupky proti majetku a s přestupky proti veřejnému pořádku. Pro všechny třídy byl také připraven prožitkový preventivní program, který pomáhá vytvářet pozitivní sociální prostředí v třídním kolektivu.