Astronomická olympiáda 2020 – republikové výsledky

Letošní školní soutěže byly ze známých důvodů buď zrušeny nebo převedeny na netradiční formy. Astronomická olympiáda naštěstí patřila do druhé skupiny. Krajská kola proběhla on-line formou, ale celostátní kolo se už uspořádat nepodařilo. Soutěžícím proto byla nabídnuta účast v Estonské astronomické olympiádě.

Celostátní pořadí nejlepších 25 účastníků v každé kategorii pak bylo stanoveno na základě výsledků mezinárodní estonské online soutěže (váha 1/3) a krajského kola (váha 2/3).

Robert Gemrot ze septimy skončil podle tohoto klíče na 9. místě v rámci České republiky v nejvyšší kategorii AB. V estonské části soutěže skončil 11., mezi českými studenty 6. Jen pro úplnost – soutěže se zúčastnilo 381 středoškoláků z celého světa.

Blahopřejeme k dalšímu velkému úspěchu, Roberte!