9. A po padesáti letech

15. června 2018 navštívili naše gymnázium absolventi, chtělo by se spíše říci, navštívily absolventky, neboť naprostou většinu tvořila děvčata, třídy 9. A z roku 1968. Na den přesně po padesáti letech, kdy ukončili povinnou školní docházku, si prohlédli budovu školy, kde tehdy sídlila jejich základní devítiletá škola. Bylo to velmi příjemné setkání plné vzpomínek na téma – co bylo tehdy, jaké tu byly učebny, jak škola vypadala, jaký byl školní život. Paní učitelka se podělila o své první pedagogické zážitky na této škole. Kromě samotného setkání s příjemnými a vitálními lidmi, nás potěšila i slova chvály na současnou úroveň našeho gymnázia, vybavení odborných i kmenových učeben, tělocvičny, šaten a dalších moderních prostor.BSOLVENTI zš 1968 PO 50 LETECH