Vědecký čtyřboj

O co jde? Vědecký čtyřboj je přírodovědně zaměřená soutěž, které se mohou zúčastnit čtyřčlenné týmy složené ze studentů středních škol. Oplýváte-li tedy dovednostmi z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie, neváhejte se zapojit! Soutěž se skládá ze tří částí – během první, teoretické, čeká na soutěžící […]

Fyziklání online – další krok našich studentů k fyzikálním výšinám

Matematickofyzikální fakulta UK Praha dnes uspořádala 9. ročník soutěže Fyziklání online. Přihlásit se mohla až pětičlenná družstva a podle věku byla zařazena do kategorie A, B nebo C (zjednodušeně řečeno od nejstarších po nejmladší středoškoláky). Kromě soutěže středoškoláků byla otevřena i kategorie Open pro všechny […]

Sbor vyzpíval stříbrné pásmo na celostátní přehlídce

MEZZOCHORI je nový název celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, která se konala od 7. do 10. listopadu 2019 v Hradci Králové a nahradila celostátní přehlídku sborů v Opavě. Byli jsme velmi rádi, že náš smíšený pěvecký sbor postoupil z krajského kola mezi 10 nejlepších středoškolských sborů v republice a […]

Nanomateriály v praxi a rizika jejich využívání v podání odborníků VŠB – TUO

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci třetích ročníků a septimy naší školy zúčastnili přednášky k problematice nanomateriálů v běžném životě člověka a byli také seznámeni s riziky jejich využívání. Pozvánku na naše gymnázium přijaly erudované odbornice na slovo vzaté prof. Jana Kukutschová, Ph.D. a Ing. Kristina Čabanová, […]

Den s GIS na VŠB-TUO

V úterý 12. listopadu jsme se zeměpisným seminářem (třetí ročník) pod vedením pana učitele Mgr. Adama Supíka navštívili Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě (VŠB-TUO), kam jsme byli pozváni na exkurzi, konkrétně na přednášku o GIS (geografický informační systém). Nejprve jsme si vyslechli zajímavou […]

Den prevence 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla tradiční akce Den prevence. V letošním roce byl preventivní program připraven pro třídy prima, sekunda, 1. A a 1. B. Třída prima se zúčastnila besedy s názvem „Pes není hračka“, během které se žáci naučili základy dodržování osobní bezpečnosti a předcházení […]

Soutěž v řešení sudoku

Přišel listopad a na naší škole se opět konala Soutěž v řešení sudoku pro střední a základní školy Moravskoslezského kraje. Desátý ročník připadl stejně jako loni na 14. listopad a soutěže se zúčastnilo 20 tříčlenných družstev ve dvou kategoriích. V první kategorii, která byla určená pro základní školy, […]

Podkarpatská Rus

Tradiční podzimní exkurze letos zamířila na Podkarpatskou Rus, konkrétně na Koločavu. V pondělních brzkých ranních hodinách se naše parta potkala na Hlavním nádraží v Ostravě a vlakem jsme vyrazili za dobrodružstvím a poznáním. Kolem poledne jsme dorazili do slovenských Michalovců, odkud jsme pak autobusem pokračovali k ukrajinským hranicím. […]

Děvčata obhájila městské prvenství ve volejbale

SŠ Havířov-Suchá, tradiční pořadatel Havířovské ligy středních škol v dívčím volejbale, dnes (13. 11. 2019] hostila ve Sportovní hale u nemocnice týmy z obou  gymnázií a z Hotelové školy a Obchodní akademie. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety s použitím italského systému bodování (3 body za výhru […]

Školní kolo Astronomické olympiády 2019

V minulých letech získali naši studenti významné úspěchy i v Astronomické olympiádě. Například loni skončil Robert Gemrot na 11. místě v celostátním kole a zvítězil v krajském kole, Radim Lacko a Martin Beckovský byli v krajském kole v první desítce. V aktuálním ročníku uspořádala Mgr. Fikáčková, Ph.D., školní kolo dnes. Protože se […]

Třídní schůzky

Ve středu 20. listopadu proběhnou od 17.00 hod. třídní schůzky, na nichž rodiče a zákonní zástupci žáků získají informace o prospěchu, chování, absenci i připravovaných akcích školy. Přehledný rozpis učeben bude vyvěšen ve vestibulu školy. Na stejném místě mohou rodiče od 16.00 hodin zakoupit upomínkové […]

Fyzikální Náboj 2019 aneb Fyzika na GKH stále jede!

Fyzikální Náboj je mezinárodní soutěž určená pro středoškoláky z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a z Moskvy. Příklady připravují týmy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Eötvös Loránd University v Budapešti. V roce 2019 se mladé fyzikální naděje sešly 8. listopadu v městech […]

XIV. ročník semináře k chemické olympiádě pro žáky ZŠ

Dne 5. prosince 2019 pořádá Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. tradiční seminář z chemie pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol Havířova, kteří mají zájem o řešení chemické olympiády. Jeho součástí bude teoretický výklad a laboratorní cvičení. Materiály k semináři dostane každý žák připravené. Účastnický poplatek […]