Vědecký čtyřboj

O co jde?

Vědecký čtyřboj je přírodovědně zaměřená soutěž, které se mohou zúčastnit čtyřčlenné týmy složené ze studentů středních škol. Oplýváte-li tedy dovednostmi z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie, neváhejte se zapojit!

Soutěž se skládá ze tří částí – během první, teoretické, čeká na soutěžící test sestavený studenty vysokých škol, poté je připravena praktická část v laboratoři a pro matematiky zajímavé úlohy. Nejlepší část přichází nakonec – týmová práce během šifrovací hry!

Tolik z webu pořadatele – Gymnázia Ostrava-Zábřeh.

Letošní ročník se konal 29. 11. 2019. Přihlásilo se 16 družstev z celé Moravy. Naše gymnázium vyslalo čtveřici Matěj Vais (biologie), Bára Gavendová (chemie), Robert Gemrot (fyzika) a Martin Beckovský (matematika), který obětavě těsně před soutěží nahradil nemocného Marka Szymutka. Nehrajícím kapitánem týmu byla Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D.

A tato čtveřice reprezentovala naše gymnázium – jako tradičně – velice úspěšně. V celkovém pořadí jsme skončili na 4. místě. Vyhrálo Gymnázium, třída Kapitána Jaroše, Brno. Druhé místo obsadilo Wichterovo gymnázium Ostrava, třetí skončilo Gymnázium Bílovec.

V kategorii fyzika Robert Gemrot potvrdil své předchozí úspěchy a soutěž, ve které byla nastavena velmi vysoká náročnost, vyhrál.

Děkujeme uvedené čtveřici za výbornou reprezentaci našeho gymnázia.