When common knowledge becomes uncommonly fun :-)

V rámci projektu Amos, který v letošním roce na naší škole začal, mají učitelé možnost zapojit do výuky takzvaného odborníka z praxe. Můžu jen potvrdit, že mít takového odborníka ve výuce, se opravdu vyplatí. Přesvědčili jsme se o tom v hodinách angličtiny.

Na ukázky z hodin, fotky a handouty k hodinám, se můžete podívat na školních FB stránkách. Příspěvky jsou veřejné, pro zhlédnutí není potřebné mít vlastní FB profil .

  1. setkání

https://www.facebook.com/sineadjanad/posts/1672767689400739

  1. setkání

https://www.facebook.com/sineadjanad/posts/1693714947306013

 

Hodiny jsou předem konzultovány, každá hodina má svůj specifický cíl a feedback je okamžitý, ráda bych podotkla, že není možné od hodiny s rodilým mluvčím očekávat to samé jako od běžné hodiny angličtiny. Zatímco běžná hodina angličtiny má studentům rozšířit teoretické znalosti látky a procvičit je v umělých podmínkách, rozšiřovat slovní zásobu a stavět stále větší základy pro budoucí používání jazyka, hodina s lektorem má jiný jasný cíl – pomoci studentům ztratit ostych z používání angličtiny, porozumět a reagovat, to vše v postupném logickém sledu.Oba tyto celky by se měly doplňovat, či na sebe navazovat.

Děkuji vedoucímu projektu za realizaci Amosu a našemu lektorovi za ochotu spolupracovat.