Vždy se dá nějak pomáhat

Do individuálních a skupinových akcí na pomoc potřebným se často zapojují i naši studenti nebo škola jako celek.

Jedna z možností je účast při „celostátních“ finančních sbírkách. Většina z nás zná a přispívá např. na Květinový květen – Český den proti rakovině, Sbírkové dny Světluška na pomoc nevidomým a další. Vzhledem k současným omezením se však tyto formy pomoci nedají aktivně provádět.

Druhá cesta, jak získat finanční prostředky, je organizace vlastních akcí. Připomeňme třeba tradiční Vánoční koncerty Pěveckého sboru GKH (…, 2017, 2018, 2019), jejichž výtěžek byl vždy věnován dětskému oddělení havířovské nemocnice.

Velmi důležité jsou i aktivity, ve kterých se nejedná o peníze. Náš pěvecký sbor jich také uskutečnil bezpočet. Jedním z předvánočních koncertů pomohli sboristé zpříjemnit adventní čas například klientům v domově seniorů SENECURA.

Pomáhat však mohou v současné době i stroje. GKH se s pomocí několika absolventů zapojilo do projektu sdílených výpočtů pro výzkum léků či vakcín proti (mimo jiné) Covid-19. Během první poloviny měsíce května provedly naše školní – ale i domácí – počítače milióny výpočtů pro simulace chování virů. Za tuto dobu „jsme zpracovali“ tolik dílčích úkolů, že jsme se dostali mezi nejvýkonnějších 5 % z více než 253 000 zapojených týmů! Tým může být složen z několika skupin a těch je už cca 2,7 milionu.

Když někomu pomůžete, pocit je to vždy nádherný. Ať už výsledek vaší snahy je nebo není přímo vidět.