Výsledky HLSŠ

Jako každý školní rok se i letos naši studenti zapojili do Havířovské ligy středních škol. Jedná se o sérii sportovních soutěží mezi středními školami v různých kategoriích. Každé umístění se boduje a na konci školního roku vyhodnocuje. Naši studenti se napříč všemi kategoriemi nakonec zúčastnili celkem 34 soutěží a dovezli 28 pomyslných medailí.

Nejcennějším kovem pak byla zlatá medaile z republikového finále ve stolním tenise. V celkovém hodnocení se chlapci umístili na čtvrtém místě a dívky na místě třetím. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho zdaru v následující sezóně!