Volební komise vyhlašuje volbu 2 členů (jedné třetiny) Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2, přísp. org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy na období 2023 – 2026.

Termín voleb: pondělí 28. srpna 2023 0.01 hod. – 30. srpna 2023 23.59 hod.

Místo voleb/Způsob voleb: Oprávněné osoby byly svolány k volbám formou oznámení, které zveřejnila volební komise ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická pošta, webové stránky) dne 7. června 2023. Návrhy a seznamy kandidátů budou podány a následně zveřejněny nejpozději 22. června 2023. Samotné volby proběhnou ve dnech 28. a 30. srpna 2023. Následně budou výsledky zveřejněny.

Volby budou přímé, proběhnou tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování prostřednictvím on-line formuláře v systému Bakalář v souladu s Volebním řádem školské rady a obecně dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem, ve znění pozdějších změn ke dni 1. 9. 2021. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.

Mgr. Dalimil Šebesta, předseda volební komise