Vědecký čtyřboj

Nová zajímavá soutěž, které jsme se zúčastnili na konci listopadu. Připravili ji studenti Gymnázia Ostrava – Zábřeh ve spolupráci se spolkem PROXIMA. Pokud ho ještě neznáte a jste talentovaní v oblasti přírodních věd, tak vězte, že PROXIMA z. s. je oficiální­ název spolku, jehož hlavní­m cí­lem je podporovat a popularizovat pří­rodní­ a technické vědy, nové technologie a jejich aplikace. Ale zpět k soutěži. Naše družstvo se utkalo v biologii (Matěj Vais), fyzice (Robert Gemrot), matematice (Martin Svoboda) a chemii (Kuba Delong) s žáky jiných škol. Testy byly náročné, soutěž dlouhá. Z hlav se kouřilo. Odměnou bylo finále – úniková hra, ze které se nedařilo uniknout. Robert Gemrot v tvrdé konkurenci převážně starších fyziků dokázal získat ocenění za nejlepšího fyzika soutěže. Ostatní získali cenné zkušenosti do příštích let a motivaci k dalšímu studiu.