Ústřední kolo Dějepisné olympiády je nejvyšší metou pro řešitele soutěže mladých historiků. V letošním roce zde mělo svého zástupce také naše gymnázium. Chtěli bychom Hance Samuhelové z tercie poděkovat za úspěšnou reprezentaci, která byla spojena nejen s náročným studiem informací, ale také s nelehkým úkolem napsání práce, čehož se Hanka nezalekla a poprala se s náročnými požadavky organizátorů. Zároveň Hance přejeme mnoho úspěchů v dalších ročnících, kterých se snad s chutí zúčastní.

Mgr. Kateřina Kyjovská, Ph.D.

Ústřední kolo Dějepisné olympiády 2022 z pohledu Hanky Samuhelové

V tomto roce se ústřední kolo Dějepisné olympiády konalo v Hradci Králové, kde se během čtyř dnů utkalo přes šedesát studentů a studentek I. a II. kategorie z celé republiky. Jeho tématem, prolínajícím se i předešlými koly, byla šlechta v proměnách času. Zatímco pro I. kategorii bylo důležité období do konce třicetileté války, tedy do roku 1648, II. kategorie byla zaměřena na události, jež se odehrály poté.

Oficiální zahájení celé soutěže proběhlo v neděli 22. května v aule Univerzity Hradce Králové pár hodin poté, co všichni účastníci zdárně dorazili do Domova dětí a mládeže, kde jsme byli po celou dobu ubytováni.

Kromě samotných testů, které probíhaly během pondělního dopoledne, tentokrát o výsledném pořadí rozhodovala i písemná práce, jejíž sepsání bylo v tomto kole podmínkou účasti. Stejně jako celá olympiáda byla i ona letos zaměřena na šlechtu, konkrétně na šlechtický rod v mém regionu do roku 1648. Já jsem si pro svou práci zvolila Skrbenské z Hříště, původně český rod, který ještě před dvěma sty lety sídlil na dnes již bohužel zbořeném šenovském zámku, a o němž se, kupodivu ani v Šenově, příliš neví. Každý ze soutěžících si ke svému šlechtickému rodu připravil rovněž krátkou prezentaci a během úterý pak svou práci představil ostatním studentům a porotě. Úkol to byl věru nelehký – na stručné představení sebe i vybraného rodu neměl nikdo více než pět minut. I přes tak krátký čas jsem se však, alespoň já, dozvěděla mnoho nových zajímavých informací o velmi známých nebo naopak neprávem zapomenutých šlechticích a šlechtičnách.

V průběhu oněch čtyř dnů, strávených v Hradci Králové, jsme také měli možnost projít si s odborným komentářem historické centrum města a navštívit několik významných institucí. Mezi nimi i Biskupskou knihovnu, Studijní a vědeckou knihovnu, v níž jsme si vyslechli poutavou přednášku s názvem František Antonín Špork, šlechtic v barokním světě či Muzeum východních Čech, kde se konalo středeční slavnostní vyhlášení a zakončení letošního ročníku dějepisné olympiády. 

 

Hana Samuhelová

Tercie