Ukončili jsme další ročník projektu Malí vědci

Ukončili jsme 4. ročník projektu Malí vědci, ve kterém se setkávají studenti našeho gymnázia s dětmi ze základní školy, aby jim umožnili učit se badatelskou metodou přírodním vědám. Studenti docházejí do tříd na ZŠ Gorkého, vedou žáky při pokusech z fyziky, biologie nebo chemie a pomáhají jim, aby si mohli vše sami ve dvojicích vyzkoušet. Na složité zákonitosti přírodních věd  si tedy děti přicházejí samy,prostřednictvím pokusů. V letošním ročníku projektu jsme měřili lidské tělo, zkoumali jsme orgánové soustavy člověka, objevovali vlastnosti vzduchu, vody a seznamovali se s chemickými reakcemi.

Projekt je financován z prostředků Statutárního města Havířov. Za jeho podporu děkujeme.