V Havířově 21. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
předpokládáme, že jste v médiích zaznamenali, že se školské odbory rozhodly na pondělí
27. listopadu 2023 vyhlásit výstražnou stávku. Také naše škola se do stávky zapojí. Naším
společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Nedostatek finančních prostředků v školách by způsobil následující …
• Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství. Zásadní obrat od směru, kterým se dosud školství ubíralo. Směru, který doposud ministerstvo požadovalo (stejně jako Česká školní inspekce).

• Plánované snižování tzv. PHmax v roce 2024, tedy maximálního počtu vyučovacích hodin
placených ze státního rozpočtu.

• Důsledkem je důraz na vyšší počet žáků ve třídě, omezení dělení hodin a skupinové
výuky, omezení výběru volitelných předmětů, laboratorních a praktických cvičení.

• Plánované snížení finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za
současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

• Další změny, které jsou restriktivní, nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol
např. postupné snižování ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), které slouží k pořizování
učebnic, pomůcek, školení a vzdělávání pedagogických pracovníků.
a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů.
Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.
Vážení rodiče, věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Děkujeme.

Vedení, pedagogové a nepedagogičtí pracovníci školy
Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2, p.o.

KONKRÉTNÍ DOPAD SNÍŽENÍ PHmaxu NA GKH

Možnosti, jak snížit počet vyučovaných hodin.
• Zrušit dělení M a ČJL ve 2. ročníku a sextě určitě, v 1. ročníku a kvintě pravděpodobně.

• Snížení počtu hodin AJ v sextě a 2. ročnících ze 4 na 3 hodiny týdně, jako v jiných
ročnících.
(Tyto třídy mají 34 vyučovaných hodin týdně, všechny ostatní vyšší ročníky mají 33 hodin
týdně.)

• Zrušit dělení 1 hodiny na laboratoře na nižším gymnáziu:
– Prima – F
– Sekunda – Bi
– Tercie – CH

• Výhledově omezit počet vyučovaných druhých jazyků v každé třídě na 2 hodiny.
V současnosti 
–  v sekundě – 3 skupiny (2 ŠJ, 1 NJ)
–  v tercii – 3 skupiny (1ŠJ, 1 NJ, 1 RJ)
–  v 1. A a 1. B – celkem 5 skupin (2 NJ, 3 ŠJ)
–  v 3. A a 3. B – celkem 5 skupin (2 NJ, 2 ŠJ, 1 RJ)

• Navýšit minimální počet žáků nutných k otevření semináře.