Naše škola se i tento školní rok zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěžící porovnávali své znalosti o hospodaření a fungování peněz. Tým ve složení Eliška Bocková (1.A), Adina Aplová (5.G) a Anička Plevová (6.G) zvítězil ve své kategorii v okresním kole a postoupil do krajského kola. V první části krajského kola studentky vypracovaly osobní finanční plán, v další části prezentovaly svou práci před odbornou komisí. V krajském kole se umístily na skvělém 2. místě.

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.