Školní kolo Dějepisné olympiády

Dne 16.11. 2017 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády na téma To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Soutěže se zúčastnilo 15 studentů z tercie a kvarty. Vítězem se stal Jan Holuša (kvarta) se ziskem 47,5 bodů. Na dalších místech skončili Jana Bednářová (kvarta) a Martin Beckovský (kvarta). Do okresního kola v Karviné postupuje Jan Holuša. Přejeme mu hodně štěstí!

autoři: Mgr. Jiří Sedlařík, Mgr. Tomáš Pilch