Školní kolo Biologické olympiády kategorie D

Ve středu 12.12. proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda). Studenti nejprve poznávali 15 rostlin a živočichů, poté absolvovali test a nakonec je čekala laboratorní práce, při které se zaměřili na dýchací soustavu nejen svou, ale také jiných organismů. Své odborné znalosti poměřilo 6 soutěžících. 1. místo obsadila Lucie Žídková, 2. byl Jakub Novický (oba sekunda) a 3. pozici získala zástupkyně nejmladší třídy Hana Kubeczková.

Prvním třem soutěžícím především, ale ostatním také blahopřeji a děkuji za jejich čas a vůli zůstat ve škole déle do odpoledne a nastudovat si nové poznatky.

Libor Smilovský