Školní exkurze

Dne 31. 10. 2018 se studenti oktávy, IV. A a IV. B zúčastnili vzdělávací exkurze s dějepisnou tématikou. Nejprve navštívili Památník II. světové války v Hrabyni, kde si s průvodcem prohlédli expozici mapující II. světovou válku a následně zhlédli i výstavu o vzniku ČSR. Během prohlídky měli možnost vyplnit si pracovní listy. Po zhruba dvou hodinách se studenti přesunuli autobusem do Areálu československého opevnění v Darkovičkách a s průvodci si prohlédli nejvýznamnější pevnost Alej. Viděli nejen pevnostní zbraně a munici, ale mohli se podívat i do zázemí pevnosti. Exkurze studenty zaujala, navíc nám i přálo krásné slunečné počasí.