Setkání spolupracovníků, přátel a příznivců americké ambasády, členů Českého klubu absolventů programu International Visitor Leadership Program

Charge d´Affairs Velvyslanectví USA Jennifer Bachus, přivítala dne 29.9.2021 v prostorách Rezidence velvyslance USA (Petschkova vila), přátele a příznivce americké ambasády, členy Českého klubu absolventů a nové absolventy programu International Visitor Leadership Program (IVLP).

Program IVLP je profesní výměnný program organizovaný a financovaný Ministerstvem zahraničí USA (Department of State) v rámci Odboru pro vzdělávání a kulturu (Bureau of Educational and Cultural Affairs).

V létech minulých, a dokonce i v letošním roce, jsem se měla možnost účastnit některých programů i já. Americkou Ambasádou v Praze, jsem byla nominována k zastupování české profesní sekce do programu IVLP „Vzdělávání v digitálním věku (Education in the Digital Age)“

S dalšími 26 účastníky programu z celého světa, jsme se zabývali využitím ICT trendů ve výuce, vyměňovali jsme si své zkušenosti z on-line výuky, diskutovali jsme o nutnosti zvyšování digitální a mediální gramotnosti ve školách, využití modelu “Blended,Hybrid a Flipped learning”v běžné výuce a přípravě studentů středních škol pro dynamicky se měnící trh práce v 21.století.

(4 Cs for 21.st Century learning – Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity)

https://www.youtube.com/watch?v=QrEEVZa3f98&ab_channel=CommonSenseEducation

Velmi mne zaujal postoj zahraničních kolegů k takzvanému Social Emotional Learning,SEL, (Sociálně – emoční vzdělávání), a to ne jen v době on-line výuky. Povedlo se mi navázat kontakt s kolegy z Estonska, kteří pro self-care a komunitní wellbeing na školách vyvinuli aplikaci. Aplikace je v anglickém jazyce, takže kromě SEL lze jejím používaním prohlubovat i language acquisition.

Naše škola v rámci jazykové sekce Anglického jazyka již několik let aktivně spolupracuje s velvyslanectvím USA v Praze. Díky této spolupráci měli a pořád mají i naši studenti možnost získat plně hrazené vládní stipendium, strávit jeden školní rok na školách v USA, účastnit se krátkodobého pobytu v rámci Diplomatických programů, nebo studovat na univerzitách v USA a Velké Británií.

Zajímavé jsou také aktivity nabízené sítí Amerických Center, do kterých jsme se i v nepříznivé pandemické situaci aktivně zapojovali (spolupráce s Fulbrightovou komisí, debaty s americkými diplomaty, konverzační kluby s rodilými mluvčími atd.)

Kromě studentů, mají možnost aktivního profesního rozvoje i učitelé, a to prostřednictvím krátkodobých studijních programů, které se letos bohužel konali on-line, nebo specializovaného vzdělávání v programech American English E-Teacher Programs.

Veškeré programy pro studenty a učitele jsou zdarma, vyžadují pouze váš čas, energii, odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a nebát se být aktivní.

Úvodní foto: zdroj z archívu autora článku