Sboristé v dubnu vyzpívali opět dvě zlatá pásma!

Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo krajské kolo přehlídky středoškolských pěveckých sborů v Kulturním domě AKORD v Ostravě, odkud si náš pěvecký sbor přivezl umístění ve zlatém pásmu. Naši pěvci soutěžili opět v I. kategorii s povinnou skladbou, tentokrát to byla stará píseň April is in my mistress´face, kterou napsal T. Morley. Musím všem sboristům velice poděkovat, neboť v době svého ředitelského volna před velikonočními svátky byla většina z nich ochotna jet na soutěžní vystoupení a předvedli velmi pěkný výkon.  Do celostátního klání v Hradci Králové jsme sice nebyli ihned vybráni, neboť postupoval pouze jeden sbor, a to ARTEP z Orlové. Náš sbor skončil druhý v bodovém pořadí. Takže si musíme počkat na rozhodnutí rady soutěže, která bude zasedat na začátku května.

Druhé zlato jsme si přivezli z Brna z celostátní soutěžní přehlídky gymnaziálních sborů, která se konala ve dnech 25. – 27. dubna. Na tento jubilejní 25. ročník se sjelo 17 sborů z celé republiky a povinnou skladbou byla intonačně i výrazově velmi náročná píseň mladé současné autorky N. Savkové Vlasy země.  Jsme velice rádi, že se nám podařilo získat zlatou příčku a udržet se na špičce mezi českými středoškolskými sbory. Ráda bych tímto všem sboristům velice poděkovala za jejich čas a píli. Velký dík patří také maturantům, kteří byli ochotni sbalit se a odjet s námi ihned po posledním zvonění ve škole, a někteří z nich si ještě mezi soutěžením odskočili na přijímací zkoušky.