Šachisté v kraji

Mladší i starší družstvo šachistů se probojovalo přes okresní kolo do kraje. V krajském kole mladší šachisté získali 9. místo, starší 8. místo. Konkurence byla veliká a naši šachisté bojovali se ctí. Děkujeme za reprezentaci.