R. Gemrot třetí v kraji a řešitel celostátního kola – tentokrát v programování

MO-P je soutěž v programování pro středoškoláky zaměřená na algoritmy. V soutěži jsou dva druhy úloh: praktické a teoretické. Oba druhy mají podobná zadání, ale liší se tím, jaké řešení se po soutěžícím vyžaduje. Úloha vždy požaduje vymyslet algoritmus (návod pro počítače), který dostane nějaká data a má z nich něco vypočítat, např. dostane mapu města a místa A a B a má spočítat délku nejkratší cesty mezi A a B. Důležité je, že algoritmus musí být efektivní: výpočet mu nesmí trvat moc dlouho. Toto píší o Matematické olympiádě – kategorie P na svém webu pořadatelé.

Letos se konal již 35. ročník. Během této historicky krátké, avšak z hlediska programování (a pokroku výpočetní techniky obecně) hodně dlouhé doby, se ustálil průběh na konání tří kol – domácího, krajského a celostátního. Řešení úloh druhého kola se ze všech krajů ČR opravují centrálně. Na základě dosažených výsledků je třicet nejlepších řešitelů vybráno k účasti v ústředním kole. To probíhá ve dvou soutěžních dnech – v prvním z nich se řeší tři teoretické úlohy, ve druhém pak tři praktické úlohy.

Robert Gemrot z oktávy se do celostátního kola v programování probojoval již v loňském roce. Letos obsadil v Moravskoslezském kraji 3. místo a opět se tak dostal do třicítky nejlepších v ČR. O náročnosti soutěže svědčí mimo jiné to, že z některých krajů se do republikového finále neprobojoval ani jeden student.

Celostátní kolo se konalo ve dnech 25. a 26. března 2021 v prostředí Zoom. Pravidla kontroly byla nastavena opět docela přísně, ale asi nejdůležitější a zároveň nejhezčí byla poslední věta pravidel: „Věříme vám.“ Robert se sice mezi úspěšné řešitele nedostal, ale postup z krajského kola je cenný. Zkušenosti získané v celostátním kole ještě více rozšíří už tak obdivuhodný Robertův záběr.

Blahopřejeme!

Letošní i starší úlohy jsou k dispozici mimo jiné na stránce MFF UK: domácí kolo – zadání, řešení; krajské kolo – zadání, řešení; celostátní kolo – zadání T, zadání P, řešení T, řešení P