MALÍ VĚDCI

Projekt probíhá 3 roky. Je spolufinancován městem Havířov. První rok byl realizován v MŠ Místní a od září 2016 byl rozšířen do MŠ Sadová. Záměrem je zařazení jednoduchých přírodovědných experimentů do činností dětí v MŠ. Experimenty provádějí žáčci MŠ, v jejich realizaci jim pomáhají žáci a učitelé našeho gymnázia. Naši žáci mají možnost poznat, jaké to je, když vedou při práci mladší kamarády. Při přípravě experimentů jsou nuceni pochopit princip předváděných dějů a tím se prohlubují jejich znalosti v oblasti přírodních věd.

V tomto školním roce se uskutečnily v každé MŠ 4 setkání. Témata jednotlivých setkání byla: vodní hladina, filtrace, hustota, magnetismus, octová raketa, chemické pokusy. Spolupráci se školkami završila akce Vánoce Debrujárů, kterou jsme přichystali ve spolupráci s kroužkem Debrujárů na škole. Setkání v MŠ Místní zajišťuje K. Šigutová a žáci sexty. Setkání v MŠ Sadová Y. Puffer a žákyně 3. ročníků. Do projektu bylo zapojeno asi 10 studentů gymnázia a 60 žáků MŠ.

Od ledna jsme projekt přenesli na ZŠ Gorkého. Spolupracujeme se třídami 4.A a 4. B pod vedením paní učitelek Hejdové a Kurkové.  Snažíme se obohatit výuku přírodovědných předmětů a vzbudit v žácích zájem o přírodní vědy. Uskutečnily se 2 setkání na téma: voda a oddělování složek směsí

.vedci6 vedci5 vedci4 vedci3 vedci2 vedci1