Akreditace Erasmus+

Koordinátor: Mgr. Dalimil Šebesta

Na základě žádosti podané na podzim 2022 nám byla schválena akreditace platná pro období od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2027. Umožňuje nám zjednodušený přístup k pravidelnému každoročnímu financování aktivit v rámci klíčové akce KA1. Jedná se například o stínování pedagogických pracovníků na zahraničních školách v EU, skupinové mobility žáků na partnerských školách, krátkodobé i dlouhodobé stáže, odborné kurzy, výukové pobyty či spolupráce s pozvaným odborníkem ze zahraničí.

Získaná akreditace číslo 2022-1-CZ01-KA120-SCH-000106681 v oblasti školního vzdělávání potvrzuje, že naše škola sestavila Plán Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o svůj rozvoj a máme dostatečnou provozní a odbornou kapacitu pro jeho realizaci. Navazujeme tak na mnoho úspěšných projektů mezinárodní spolupráce mezi školami nejen v programu Erasmus+, ale i v předchozích programech Comenius a Socrates. Učitelé i žáci budou mít nadále šanci účastnit se mobilit, na které si už zvykli. Mezi nejpopulárnější aktivity patří stínování, kdy učitelé navzájem pozorují práci svých kolegů ze zahraničních škol, předávají si své zkušenosti, poznávají odlišné metody práce, postupy, vzdělávací systémy. Oblíbené jsou odborné kurzy, kde si pedagogičtí pracovníci upevňují své znalosti nejen v cizích jazycích, ale i v metodice, didaktice, reáliích, literatuře, nových metodách jako je CLIL apod. Novinkou jsou skupinové mobility žáků, kteří na zahraniční partnerské škole poznají kromě běžné výuky i zajímavosti v okolí, zvyky, tradice, kulturu a seznámí se s novými kamarády. Pozvaný odborník ze zahraničí umožní zaměstnancům školy naučit se novým dovednostem, aniž by museli vyrazit mimo ČR. Ti nejodvážnější mají šanci vyrazit na zahraniční školu a učit tam jako pedagog nebo v případě žáků účastnit se výuky, a to po delší dobu od pár týdnů až do několika měsíců.