Více info viz rubrika Pro uchazeče/Přípravné kurzy.