Přípravné kurzy 2022

Všem uchazečům o studium na naší škole nabízíme zdarma přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

Upozornění:

Přihláška byla řádně zaevidována pouze v případě, že jste obdrželi ze sekretariátu školy e-mail, ve kterém Vám paní Glacová přijetí přihlášky potvrdila.

Příjem přihlášek bude ukončen ke dni 17. 1. 2022 (pondělí).

Harmonogram přípravných kurzů pro uchazeče o studium 2022

Kurzy budou probíhat, pokud dovolí obecná zdravotní a epidemiologická situace, od 26. 1. 2022 do 30. 3. 2021 vždy ve středu (kromě termínu cvičného testu z ČJ) v odpoledních hodinách v budově školy. V případě potřeby jsme připraveni použít i v předchozím roce úspěšně odzkoušenou variantu distanční přípravy, ale doufáme, že to nebude třeba.

Matematika (5. třída)                                                                          Český jazyk (5. třída)

středa 26. 1. 2022 15.00 – 16.25 hod.                                                 čtvrtek 27. 1. 2022 15.00 – 16.15 hod.

středa 2. 2. 2022 15.00 – 16.00 hod.                                                   středa 9. 2. 2022 15.00 – 16.00 hod.

středa 16. 2. 2022 15.00 – 16.00 hod.                                                 středa 23. 2. 2022 15.00 – 16.00 hod.

středa 2. 3. 2022 15.00 – 16.00 hod.                                                   středa 16. 3. 2022 15.00 – 16.00 hod.

středa 23. 3. 2022 15.00 – 16.00 hod.                                                 středa 30. 3. 2022 15.00 – 16.00 hod.

 

Matematika (9. třída)                                                                         Český jazyk (9. třída)

středa 26. 1. 2022 15.00 – 16.30 hod.                                                čtvrtek 27. 1. 2022 15.00 – 16.30 hod.

středa 2. 2. 2022 15.00 – 16.30 hod.                                                  středa 9. 2. 2022 15.00 – 16.30 hod.

středa 16. 2. 2022 15.00 – 16.30 hod.                                                středa 23. 2. 2022 15.00 – 16.30 hod.

středa 2. 3. 2022 15.00 – 16.30 hod.                                                  středa 16. 3. 2022 15.00 – 16.30 hod.

středa 23. 3. 2022 15.00 – 16.30 hod.                                                středa 30. 3. 2022 15.00 – 16.30 hod.