Prevence online

Bohužel omezení během distančního vzdělávání nedovolilo v letošním školním roce realizovat Den prevence pro žáky gymnázia v obvyklém rozsahu. Podařilo se však na pondělí 24. května domluvit online přednášku s Policií ČR „Tvoje cesta #onlinem“ pro třídu primu a program „Trestní odpovědnost“ pro třídu 1. A. Díky návratu žáků do klasické prezenční výuky se mohli žáci do přednášky zapojit pohromadě přímo ze třídy a por. Bc. Miroslav Kolátek, komisař oddělení prevence, byl jediným účastníkem online. Tento netradiční formát dal programu zvláštní atmosféru, která byla zajímavá hlavně u prvního tématu online světa.