Přehled učebnic pro první ročník osmiletého i čtyřletého studia

  (školní rok 2023/2024)

 Jazyk český a literatura

  1. ročník

Literatura

Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy. Učebnice pro 1. ročník. Taktik.

Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy. Pracovní sešit  pro 1. ročník. Taktik.

Jazyk český (učebnice a pracovní sešit pro 1. – 4. ročník)

Kolektiv autorů: Český jazyk pro střední školy. Učebnice pro 1. ročník. Taktik.

Kolektiv autorů: Český jazyk pro střední školy. Pracovní sešit  pro 1. ročník. Taktik

*učebnice i pracovní sešity budou po domluvě objednány vyučujícím (platba na počátku školního roku)

prima

Český jazyk pro ZŠ 6, učebnice, SPN  – zapůjčuje škola
Čítanka pro ZŠ 6, SPN – zapůjčuje škola

*pracovní sešity budou objednány vyučujícím (platba na  počátku školního roku)

Anglický jazyk

1.ročník

učebnice Life Vision B1, Oxford University Press – hromadná objednávka na začátku školního roku vyučujícím AJ

prima

English Plus. Student´s book 2nd Edition Oxford – zapůjčuje škola

English Plus. Workbook 2nd Edition Oxford – hradí si studenti, hromadná objednávka na začátku školního roku vyučujícím AJ

Německý jazyk

1.ročník

Direkt Interaktiv 1 (žáci zakoupí dle pokynu učitele)
prima

žáci dostanou učebnice  Klett Maximal interaktiv,

Španělský jazyk

1.ročník

Nuevo Ven 1, studijní příručka k Nuevo VEN 1 a pracovní sešit k Nuevo VEN 1 (možnost hromadné objednávky, sleva 15-20 %)

prima

Explora 1 (učebnici zapůjčuje škola, pracovní sešit bude se slevou 15 % objednán hromadně počátkem září)

Občanská nauka / Základy společenských věd

1.ročník

Odmaturuj ze společenských věd.Kolektiv autorů Nakladatelství DIDAKTIS Brno 2015, druhé přepracované vydání. Aktualizace k 1. 1. 2015

prima

Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ. Janošková, Ondráčková, Čábalová, Čečilová. Nakladatelství Fraus 2011

 Dějepis

1.ročník

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy Pravěk a starověk, M. Popelka, V. Válková. Nakladatelství SPN Praha 2008.

prima

Dějepis 6 učebnice, pravěk, starověk, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA 2020 (studenti učebnici dostanou po nástupu do školy)

Dějepis 6 pracovní sešit, pravěk, starověk, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA 2020 (pracovní sešity budou objednány vyučujícím – platba na počátku školního roku)

Zeměpis

1.ročník

Příroda a lidé Země, učebnice zeměpisu pro střední školy,  I. Bičík a kol., Nakladatelství České geografické společnosti.

Školní atlas světa, Kartografie Praha.

Tyto učebnice si studenti mohou koupit starší, od žáků předešlých ročníků.

prima

Zeměpis, Vstupte na planetu Zemi, 1. díl, Svatopluk Novák, Nová škola, s.r.o., 78 Kč

Zeměpis, Přírodní obraz Země, 2.díl, Dana Hubelová, Nová škola, s.r.o., 78 Kč

Školní atlas světa, Kartografie Praha.

Všechny učebnice studenti dostanou po nástupu do školy.

Matematika

1. ročník

2 učebnice – edice PROMETHEUS

Matematika – Základní poznatky z matematiky (Bušek, Calda), žlutá obálka

Matematika – Rovnice a nerovnice (Charvát, Zhouf, Boček), červená obálka.

Po domluvě s vyučujícím – pracovní sešity, Didaktis.

prima
Všechny učebnice dostanou studenti k zapůjčení od školy:
Autoři: Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša
Celkem 5 učebnic edice PROMETHEUS (zelená obálka):
Matematika – Úvodní opakování
Matematika – Dělitelnost
Matematika – Kladná a záporná čísla
Matematika – Osová a středová souměrnost
Matematika – Trojúhelníky a čtyřúhelníky

Matematika 6 Pracovní sešit 1 a 2 – nakladatelství Didaktis (sešity budou objednány vyučujícím)


Biologie

1.ročník

Koncl L., Kincl M., Jarklová: Biologie rostlin, nakladatelství Fortuna – 1. A

Zapůjčení učebnic Biologie pro 1. ročník gymnázií,  nakladatelství EDUCO – 1. B

prima

Přírodopis 6 (nová generace) , nakladatelství FRAUS – dostávají zapůjčenou

Fyzika

  1. ročník
    Bednařík M., Široká M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika. Prometheus
    Lepil O. a kol.: Fyzika – sbírka úloh pro střední školy. Prometheus,
    Praha 1995 (na celé 4 roky)

prima
Fyzika 6 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Nakladatelství Fraus (dostanou zapůjčenu)

Chemie

1.ročník

Učebnice není vyžadována.

Informatika a výpočetní technika

  1. ročník

Roubal Pavel: Digitální technologie – pracovní sešit, 2022 (v září hromadná objednávka)

V Havířově dne 7. června 2023