Pěvecký sbor měl v prosinci a lednu několik vystoupení!

Naše předvánoční zpívání jsme započali ve čtvrtek 5. prosince v podvečer v domově seniorů SENECURA v Havířově. Připravili jsme téměř hodinový program s adventní a vánoční tematikou. 13. prosince sbor vystoupil na našem vánočním koncertu v evangelickém kostele v Havířově Bludovicích a 14. prosince jsme večer koncertovali v kostele Doubravě, kde jsme si v závěru zazpívali společně s finalistkou soutěže Superstar Eliškou Ruskovou. 22. ledna 2020 jsme připravili s komorním sborem krátký program ke křtu brožurky kronikářky města paní Hany Dvořákové v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov.