Olympiáda z ruského jazyka

 

Stejně jako v loňském roce i letos se konala Olympiáda z ruského jazyka, které se zúčastnilo hned 10 žáků 5. G a 1. A. Ukázalo se, že letošní prváci se nedají zahanbit, a ač v letošním roce nedosáhli na příčky nejvyšší, je jisté, že budou pro studenty víceletého gymnázia v budoucnu velmi silnou konkurencí.

  1. místo získala Natálie Struminská (5. G), která si tak zajistila postup do krajského kola
  2. místo obsadili společně Ondřej Konesz (5. G) a Martina Glogarová (5. G)

Vzhledem k tomu, že všichni soutěžící podali velmi dobré a vyrovnané výkony, 3. místo uděleno nebylo. Zvláštní cenu za výborný výkon si však odnesla Anna Hostinská z 1. A, která – ačkoli se učí rusky teprve 2. rok – prokázala, že je jazykově velmi talentovanou studentkou.