U příležitosti oslav Dne učitelů v pondělí 28. března ocenili zástupci města Havířova učitele a žáky za úspěchy v roce 2021. Naše kolegyně Mgr. Jindřiška Janečková si z rukou primátora města převzala pamětní medaili za dlouholetou kvalitní, tvůrčí, pedagogickou a výchovnou činnost. V kategorii Žák základní a střední školy cenu získal loňský maturant Robert Gemrot za přední místa ve fyzikální a matematické olympiádě či v programování na krajské i celostátní úrovni a za vědecký čtyřboj –nejlepší fyzik. Další oceněnou absolventkou je Jana Šimsová za celostátní soutěžní přehlídku absolventů studentských stáží v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a krajské kolo soutěže ve španělském jazyce. Z našich současných žákyň si cenu odnesla Lucie Židková z kvinty za přední místa v dějepisné, zeměpisné a matematické olympiádě školního, okresního a krajského kola.

V úterý 29. března na zámku v Kravařích vyslovil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje poděkování dvaceti pedagogům za jejich práci a přístup k žákům. Ocenění, které má upozornit na mimořádné aktivity, nadstandardní práci nebo výraznou prezentaci školy na veřejnosti, si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem. V kategorii za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byl mezi nimi letos také náš kolega Mgr. Dalimil Šebesta.

Libor Smilovský