Ve čtvrtek 25. srpna 2022 byly V Praze ve Valdštejnské zahradě uděleny Medaile MŠMT významným osobnostem pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Jednu z nich, konkrétně stříbrnou medaili 1. stupně, obdržela Mgr. Monika Bouchalová. Jako zástupkyně ředitele školy dlouhodobě pracuje na rozvoji školství ve městě Havířov i v jeho širším regionu. Vyvíjí mimořádnou aktivitu v organizaci mimoškolní činnosti žáků a organizuje fyzikální soutěže. Rozvíjí spolupráci středních a základních škol v oblasti přírodních věd a navazuje spolupráci s vysokými školami a vědeckými institucemi, čímž popularizuje přírodní vědy u mladé generace. Pořádá stále oblíbenější a významnější regionální soutěže v řešení GYMKOM. Přenáší moderní postupy a poznatky do výuky fyziky, informatiky a výpočetní techniky.

Ocenění MŠMT

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

“Dnes jsme se sešli na tomto slavnostním shromáždění, abychom vám nejvyšším resortním oceněním poděkovali za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou či uměleckou práci anebo dlouhodobé vynikající působení v resortu školství. To, že jste dnes tady, vás řadí mezi nejlepší z nejlepších. Mezi ty, kteří pomáhají zkvalitnit české školství, dokážou posouvat své žáky a studenty vpřed a jsou vzorem pro ostatní. Máte můj upřímný obdiv a respekt a je mi ctí být mezi vámi,” uvedl během slavnostního aktu ministr Balaš.

Fotografii zveřejňujeme s laskavým souhlasem MŠMT.