Dne 13.2.2024 jsme se v rámci semináře z biologie vydali na exkurzi do Anatomického muzea Univerzity Palackého v Oloumouci. Měli jsme jedinečnou možnost si prohlédnout lidské a zvířecí vypreparované části těla a dozvědět se něco více o  jejich anatomii. Po prohlídce jsme se mohli porozhlédnout po vnitřních prostorách fakulty. Zbylý čas do odjezdu jsme využili k procházce Olomouci.

Natálie Díková, Martina Buchtová, Adéla Pecháčková.