Naši studenti v matematické olympiádě

 

V letošním školním roce probíhaly soutěže matematické olympiády většinou prostřednictvím Odevzdávacího systému matematické olympiády, tedy online. I v době, kdy jsme nemohli chodit do školy, se našli studenti zapálení pro matematiku, kteří věnovali čas soutěži.

Největší pochvalu si zaslouží primáni, kteří se ve škole letos vůbec „neohřáli“. Úlohy okresního kola kategorie Z6 řešili tři žáci. Dva se stali úspěšnými řešiteli, a to Tereza Runštuková, která skončila jako úspěšná řešitelka na 4. místě, a  Marek Zukal. Třetímu chyběl do titulu úspěšný řešitel 1 bod.

V kategorii Z7 se v okresním kole stal úspěšným řešitelem Matyáš Maceczek ze sekundy.

Lucie Židková z kvarty se umístila v okresním kole kategorie Z9 jako úspěšná řešitelka na 4. místě.

Michal Mašek z kvinty postoupil do krajského kola v kategorii C a zde se stal úspěšným řešitelem.

Všem řešitelům matematické olympiády blahopřeji a přeji elán při řešení matematických oříšků i v budoucnu.

Za PKM Mgr. Jindřiška Janečková