Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

I.  Společná část-státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy

II. Profilová část-školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání

I. Společná část – počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v novelizovaném znění. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován.

Ve školním roce 2020/2021 tvoří společnou část:

 1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. povinná druhá zkouška, pro kterou si žák volí cizí jazyk nebo matematiku,
 3. nejvýše dvě nepovinné zkoušky z matematiky a cizího jazyka a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

II. Profilová část – dle § 79 zákona č.561/2004 Sb. v novelizovaném znění ji tvoří:

 1. zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. zkouška z cizího jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky),
 3. dvě další povinné zkoušky žák volí z nabídky, kterou dle odst. 3 § 79 téhož zákona určil ředitel školy pro školní rok 2020/2021 takto:
 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova
 1. Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky, kterou dle odst. 3 § 79 téhož zákona určil ředitel školy pro školní rok 2020/2021 takto:
 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro ostatní zvolené předměty určil ředitel školy, dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, formu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Poznámka:

 1. Žák si nemůže v profilové části zvolit tentýž předmět zároveň pro povinnou i pro nepovinnou zkoušku.
 2. Maturitní témata k jednotlivým zkouškám profilové části budou zveřejněna do 31.října 2020.
 3. Písemnou práci z českého jazyka a literatury konají žáci dne 19. dubna 2021.
 4. Písemnou práci z cizího jazyka konají žáci dne 20. dubna 2021.
 5. Písemnou práci z druhého cizího jazyka konají žáci dne 21. dubna 2021.
 6. Ústní zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí, dle ustanovení ředitele školy, konají žáci maturitních tříd v jarním zkušebním období od 24. května
  do 4. června 2021.
 7. Konkrétní termíny zkoušek vyhlásí ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
 8. Zkoušky profilové části v podzimním zkušebním období se konají od 1. září do 20. září 2021. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.
 9. Uvedená ustanovení pro zkoušky profilové části vychází z platné maturitní legislativy k 18. září 2020.

 

V Havířově dne 18. září 2020                                   PhDr. Petr Šimek, ředitel školy

 

Veškeré aktuální informace naleznete v rubrice Maturitní zkouška.