MATEMATICKÝ KLOKAN

V březnu se mohli žáci zapojit do řešení úloh mezinárodně koordinované soutěže, která probíhá v šesti kategoriích na základních a středních školách. Výsledky školních kol v celém okrese se seřadily a určila se pořadí žáků.

V kategorii Benjamín pro 6. a 7. třídu, u nás pro primu a sekundu, obsadil 1. místo Tomáš Janeczko ze sekundy a na 3. místo dosáhl Daniel Rédr z primy.

Michal Mašek ze sexty získal v kategorii Junior pro 1. a 2. ročník středních škol 1. místo a Jakub Zsibrita z 2. A 3. místo.

Martin Beckovský z oktávy byl v kategorii Student pro předmaturitní a maturitní ročníky první.

Všem blahopřejeme!

Jindřiška Janečková