V dubnu 2022 proběhlo poslední kolo výběrového řízení pro získání stipendia v rámci programu „Rok ve Francii“. Naše „kvintánka“ Lucie ŽIDKOVÁ splnila všechna kritéria pro přijetí a v září tohoto roku nastoupí na francouzské gymnázium. Bude docházet do třídy s francouzskými vrstevníky a celý příští školní rok absolvuje ve francouzštině a podle francouzských osnov. 

Má celé letní prázdniny na to, aby se připravila na odjezd… 

Přejeme jí, aby studium ve Francii splnilo její očekávání a aby dosáhla také tak excelentních výsledků jako její tři předchůdkyně.