Logická olympiáda a Talent gymnázií – M. Beckovský

V pátek 1. 11. 2019 se konalo krajské kolo Logické olympiády. Soutěž probíhala v pěkné zasedací místnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Do krajského kola postoupilo pouze 60 nejlepších řešitelů domácího kola, kterého se v našem kraji letos zúčastnilo zhruba 1500 studentů gymnázií a středních škol. Soutěž začala kolem 13:00 slavnostním přivítáním, následovaly 2 testy: test písemný a test promítaný, které nebyly vůbec jednoduché. Po testech jsme měli 15 minut přestávku a po ní různé hry, které už jen minimálně zasahovaly do konečných výsledků. Soutěž byla ukončena kolem 16:00 vyhlášením výsledků.

Přesně o týden později, v pátek 8. 11. 2019 proběhla druhá soutěž, a to Talent gymnázií 2019. Soutěž se konala opět na půdě Krajského úřadu v Ostravě, ale tentokrát se do ní dostalo pouze 30 nejlepších gymnazistů z domácího kola Logické olympiády. Talent gymnázií ale není pouze soutěž naší republiky, neboť probíhá v úzké spolupráci s krajem Žilinským ze Slovenska, ze kterého postoupilo 30 nejlepších řešitelů tamější IQ olympiády. Soutěž začala kolem 11:30 slavnostním přivítáním a následovaly opět dva testy: písemný a promítaný. Další část soutěže využila prvky hry Abaku, která využívá základních matematických operací. Po 15 minutové přestávce následovaly soutěže týmové. Soutěžily čtyřčlenné týmy (2 Češi a 2 Slováci), a úkoly byly zaměřeny na paměť a týmovou komunikaci. Po týmových soutěžích jsme šli na oběd do jídelny Krajského úřadu a poté následovalo vyhlášení vítězů.

Obě soutěže byly skvělé a jsem rád, že jsem se jich mohl zúčastnit.

Beckovský Martin, sexta